Säätely

Kalastuksensäätely

Kalastusta voidaan rajoittaa eri syistä ja eri tahojen toimesta.  

Valtakunnallisella Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset tai ELY-keskuksen määräämät kalastuskieltoalueet, mukaan lukien kalatalousalueiden ja ELY-keskusten vahvistamat rajoitukset. Lisää näistä alempana tällä sivulla. Myös vaelluskalavesistöihin liittyvät kalastusrajoitukset löytyvät Kalastusrajoitus-sivuilta. Kalastusrajoitukset voi myös tarkistaa kalatalousalueen karttasivulla. 

Lisäksi vesialeuiden omistajilla voi olla omat kalastussääntönsä. Näistä saat tietoa osatessasi heiltä kalastusluvat. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määräykset sinun on noudattava lain ja ELY-keskuksen määräykset. 

Kalatalousalueen omat kalastusrajoitukset 

Seuraava Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen kalastusrajoitus on voimassa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä: 

15.8.–30.11. – Mustionjoen ja Fiskarsinjoen edustat sekä Borgbyträsket ja Brunkombäcken 
Kaikki kalastus kielletty. 
Syyskutuisten vaelluskalojen kutunousun turvaamiseksi.  
Päätös on voimassa vuosina 2023–2027. 

Tarkempaa tietoa alueista Kalastusrajoitus.fi- palvelusta ja ELY-keskuksen päätöksestä

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot tästä.