Kalanistutukset

Kalalajit ja -kannat, jota saa istuttaa vapaasti kalatalousalueella on esitetty taulukossa.  Muille lajeille ja kannoille on anottava ELY-keskukselta poikkeuslupaa.

Myös Karjaanjoen vesistöistä pyydetyistä emokaloista saatuja taimenpoikasia saa käyttää.
Ankeriasta saa istuttaa vaellusesteiden alapuolisiin vesistöihin.
Kirjolohta saa istuttaa ainoastaan vesistöihin, joissa ei ole luontaista lohikantaa, mikä tarkoittaa jokia ja järviä, joissa on vaellusesteitä tai jotka eivät ole yhteydessä toisiin vesistöihin.
Tarkemmat tiedot löytyvät käyttö- ja hoitosuunnitelman luvusta 9.3 Istutussuunnitelma