Kalastusrajoitukset

Kalastuksensäätely

Kalastusta voidaan rajoittaa eri syistä ja eri tahojen toimesta.  

Valtakunnallisella Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset tai ELY-keskuksen määräämät kalastuskieltoalueet, mukaan lukien kalatalousalueiden ja ELY-keskusten vahvistamat rajoitukset. Lisää näistä alempana tällä sivulla. Myös vaelluskalavesistöihin liittyvät kalastusrajoitukset löytyvät Kalastusrajoitus-sivuilta. Kalastusrajoitukset voi myös tarkistaa kalatalousalueen karttasivulla. 

Lisäksi vesialeuiden omistajilla voi olla omat kalastussääntönsä. Näistä saat tietoa osatessasi heiltä kalastusluvat. Jos lupamääräykset ovat sallivammat kuin lain tai Varsinais-Suomen ELY-keskuksen määräykset sinun on noudattava lain ja ELY-keskuksen määräykset. 

Kalatalousalueen omat kalastusrajoitukset 

Seuraavat Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen kalastusrajoitukset ovat voimassa, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä: 

15.5.–15.6. – Gammelboda, Jomalvikin kanava, Edesviken, Totalfladan ja Kopparöfladan
Viehekalastus, verkko- ja rysäkalastus kielletty.
Kuhan kudun turvaamiseksi.
Päätös on voimassa 2024–2028.

1.8.–30.11. – Mustionjoki Peltokosken voimalalle saakka mukaan lukien Kyrksjön ja Päsarträsket ja sivupurot (Krabbäcken, Storängsbäcken, Bråtabäcken ja Mossabäcken) ja Fiskarsinjoessa Borgbyträskettiin saakka Brunkombäckenissä sekä Mustionjoen ja Fiskarsinjoen suualueet
Viehekalastus sekä kalastus seisovilla pyydyksillä kielletty.
Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden tukemiseksi.
Päätös on voimassa 2024–2028.

1.8.–30.11. – Pohjanpitäjänlahden siltojen alueella ja Vitsandströmmenissä
Verkko- ja rysäkalastus kielletty.
Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden tukemiseksi.
Päätös on voimassa 2024–2028.

1.8.–30.11. – Pohjanpitäjänlahti Vitsandströmmenin korkeajännitejohdolle saakka
Kalastus pintaverkoilla kielletty.
Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden tukemiseksi.
Päätös on voimassa 2024–2028.

1.8.–30.11. – Vitsandströmmenin korkeajännitejohdolta Fiskarsinjoen ja Mustionjoen suualueelle saakka
Yli 75 cm:n pituisen lohen ja yli 65 cm:n taimenen saaliiksi ottaminen kielletty. Rasvaevällinen
taimen on aina vapautettava. Lohen pienin sallittu pyyntimitta on 60 cm ja taimenen (eväleikattu) 50 cm kalastusasetuksen mukaisesti.
Kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden tukemiseksi.
Päätös on voimassa 2024–2028.

Tarkempaa tietoa alueista ELY-keskuksen päätöksestä ja Kalastusrajoitus.fi- palvelusta

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot tästä.

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Lue lisää tästä.