Käyttö- ja hoitosuunnitelma

Jokaisen kalatalousalueen on laadittava aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä käyttö ja tuotto sekä biologinen monimuotoisuus. 

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen laatima käyttö- ja hoitosuunnitelman on saanut lainvoiman syksyllä 2022. Suunnitelman on laatinut Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY). Voit tutustua Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaan tästä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa kalatalousalue on koostanut käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisimmät kohdat vesienomistajille, vapaa-ajan kalastajille ja elinkeinonharjoittajille (kaupalliset kalastajat ja kalastusoppaat):

Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vesienomistajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa vapaa-ajan kalastajille
Käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa kaupallisille kalastajille ja kalastusoppaille

Käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamisesta vastaavat yhdessä kalatalousalue, kalastusoikeuden haltijat ja viranomaiset. Osakaskuntien ja yksityisten vesialueiden omistajien on järjestettävä oman vesialueensa kalastus ja hoito käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisesti ja viranomaisten on otettava suunnitelman linjaukset huomioon. ELY-keskus toimeenpanee sellaiset alueelliset säätelytoimenpiteet, jotka edellyttävät ELY:n päätöstä. Toimeenpanoon liittyy monia vuosittain tarkentuvia toimia, jotka kuvataan kalatalousalueen toimintasuunnitelmassa, kuten istutukset, yhteistyö- ja palvelusopimusten teko, viestintä, kalastuksen valvonta ja edunvalvonta (mm. lausunnot, kannanotot ja työryhmät).