MERIMETSOT

TOIMENPIDEOJELMA

Kalatalousalue on teettänyt merimetso-toimenpideohjelman.
Suunnitelma voi ladata ja käyttää, kunhan ilmoittaa lähteen.

Käyttö- ja hoitosuunnitelman osatavoite 5

Hylkeiden ja merimetsojen kaupalliselle kalastukselle ja myös vapaa-ajankalastukselle aiheutuvat haitat vähenevät nykyisestä tasosta.
Keskeisiä haittoja ovat kalakantojen heikkeneminen, pyydysten rikkoontuminen ja saaliskalojen vahingoittuminen.
Kalatalousalue harkitsee ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan kaikki soveltuvat lainmahdollistamat keinot hylkeiden ja metsojen kala- ja kalastusvahinkojen vähentämiseksi.
Lisäksi kalatalousalue tekee yhteistyötä muiden rannikon kalatalousalueiden kanssa ja seuraa kehitystä merimetsojen ja hylkeiden torjuntakeinojen kehitystä sekä osallistuu merimetsotyöryhmään.
Pesivien parien ja vaeltavien merimetsojen määrää rajoitetaan Tammisaari-Pohjan alueella ja uusien kolonioiden syntyminen estetään suunnittelukaudella.
Tulevalla suunnittelukaudella arvioidaan yhdessä muiden Suomenlahden kalatalousalueiden kanssa kuinka suuri merimetsojen määrä voi olla olemassa olevissa kolonioissa, että vältetään leviäminen viereisille kalatalousalueille.
Kalatalousalue yrittää vaikuttaa päätöksentekoon, jotta sekä hylkeiden että metsojen kantaa rajoitettaisiin. Lisäksi autetaan saalisvahinkotietojen keräämisessä. Nykyisten keinojen ei katsota olevan riittäviä haittojen torjumiseen.
Tämä osatavoite on tärkeä myös osatavoitteen 4 toteutumiselle. Toteutumista mitataan haastattelemalla alueen I-luokan kalastajia.

Paikkatietopalvelu

Merimetsojen paikkatietopalvelu -sivulla voit tutustua merimetsokannan nykytilaan ja kehitykseen koko rannikkoalueella. Sivulla on myös neuvoja siitä, miten hakea poikkeuslupaa merimetsojen harventamiseksi tai häiritsemiseksi.