Vesienomistus

Vesialueen omistaja ohoi! Onko sinulla käyttö- ja hoitosuunnitelma hallussa? Lue käyttö- ja hoitosuunnitelma pähkinänkuoressa!

Vesienomistus ja osakaskunnat

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueella on yhteensä noin 1 260 vesialueenomistajaa. Heidän omistuksessaan on noin 1 185 jaettua vesialuetta ja 300 yhteisiä vesialuetta. Yhteisomistuksessa olevat vesialueet käsitellään yhtenä vesialueena riippumatta vesialueen osakkaiden määrästä. Jaetulla vesialueella, voi olla useita omistajia, esimerkiksi kuolinpesiä ja näitä kutsutaan yhteisomistuksessa oleviksi vesialueeksi. Yhteiset vesialueet hallinnoi osakaskunnat. Kalatalousalueen tiedossa on arviolta 15 osakaskunnan yhteystiedot.

Osakaskunta voi olla järjestäytynyt, jolloin osakaskunnalla on säännöt ja pidetään sääntöjen mukaisia kokouksia, tai järjestäytymätön, jolloin kokoonnutaan tarpeen mukaan kenen tahansa osakkaan kutsumana.

Osakaskunnan järjestäytyminen

Tammisaari-Pohjan kalatalousalue kannustaa alueensa järjestäytymättömiä osakaskuntia järjestäytymään. Osakaskunnasta tulee järjestäytynyt, kun se on kutsunut kokouksen koolle, hyväksynyt itselleen säännöt ja aluehallintovirasto on vahvistanut säännöt. Järjestäytynyt osakaskunnalla on paremmat mahdollisuudet toimia aktiivisesti kalavesien puolesta sekä hoitaa rahaliikennettään. Mikäli osakaskunnan ei halua järjestäytyä, on kuitenkin syytä kutsua kokouksen koolle ja valtuuttaa yksi osakas tai muu henkilö toimimaan osaskunnan yhteyshenkilönä. Lue lisää osakaskunnan järjestäytymisestä ja sääntöjen hyväksymisestä aluehallintoviraston sivuilta . Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta löytyy mallisääntöjä ja muuta osakaskuntia koskevaa materiaalia.

Osakaskuntien yhdistäminen

Moni osakaskunta on erittäin pieni. Suurilla osakaskunnilla on pieniä paremmat mahdollisuudet hoitaa vesialueita ja järjestää kalastusta. Samalla hallintokulut pienenevät ja suuresta omistajajoukosta on helpompi löytää toimijoita hoitokuntaan.

Kalatalouden Keskusliitolla ja Maanmittauslaitoksella on yhdistämisestä neuvoja kotisivuillaan.

Äänioikeus ja äänimäärä

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous ja vesienomistajilla, kuten osakaskunnalla on oikeus lähettää edustajansa yleiskokoukseen mikäli omistaa yli 50 hehtaaria vettä. Tätä pienemmät osakaskunnat tai vesialueiden omistajat voivat yhteenliittyminä, joiden vesialueiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 50 hehtaaria (joessa vähintään 30 hehtaaria), lähettää yhteisen edustajan.

Vesienomistajien äänimäärä kalatalousalueen kokouksessa on porrastettu niin, että alle 500 hehtaarin vesialue oikeuttaa yhteen ääneen, 500 – 1000 hehtaaria antaa kaksi ääntä ja yli 1000 hehtaaria kolme ääntä.

Yhteystietojen ilmoittaminen

Kalastuslaki velvoittaa vesialueen omistajan ilmoittamaan yhteystietonsa kalatalousalueelle omistajakorvausten maksamista varten.

Osakaskunnan on lisäksi ilmoitettava Aluehallintovirastoon ja Maanmittauslaitokselle tiedot hoitokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tai toimitsijan ja hänen varamiehen nimestä ja heidän osoitteistaan.

Tammisaari-Pohjan kalatalousalueen osakaskunnat

Mikäli haluatte tietoa osakaskunnastanne nähtäville kalatalousalueen kotivsivuille, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtajaan Gabi Lindholm.

Huomioikaa että osakaskunnat itse vastaa materiaalin tuottamisesta. Osakaskunta voi liittää mukaan kartan alueestan kuva- tai pdf-tiedostona. Kalatalousalue sitoutuu päivittämään tietoja korkeintaan kaksi kertaa vuodessa